Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 17.05.2018

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.